رسانه منتشر کرده است .

آبی ناگهان

آبی ناگهان خورشیدی2

( فصل پنجم ) ناشر تخصصی شعر ، منتشر کرده است:

شاعر : منصور خورشیدی

موضوع :اجتماعی
تعداد صفحه :۱۴۴
سال نشر :۹۲
نوبت چاپ :۱
قیمت :۷۰۰۰۰ ریال

—————————–

” آبیِ ناگهان
تکانم می‌دهد
دهان روز ، هنوز
بی طلوع تو بسته مانده است
از چه رو می‌ریزد
در من
این آبیِ از پس ِابرها ”


آبیِ ناگهان ، سال‌ها با من است . منظر جدیدی در بستر شعر . خلق یک موقعیت تازه از زبان ، پوست‌اندازی در میان واژه‌ها. که هوش تازه را در جستجوی کشف زبان در مکانیزم خیال تا امروز با خود آورده‌ است. 

چراکه تفکر شاعران آوانگارد پشتوانه غنی دارد و مرز جستجوهای غیر اصیل و تکراری را درهم می‌ریزد.رسالتی را که در غنی‌کردن زبان با خود دارد، تا آخر ادامه می‌دهد . در شعر مدرن علامت‌ها و نشانه‌هایی وجود دارد تا یک موقعیت در موقعیتی دیگر خلق شود و پیش‌زمینه‌ای باشد برای درک و دریافت سرعت و حرکت در بُعد سوم حرف ،
نسبت‌هایی بین زمان و اشیا وجود دارد که هویت زبانی شاعر را می‌سازد. چون شعر حیات تازه زبان و کانون مقاومت زبان‌های زنده ی دنیا است ! کثرت گسترده از حضور فیزیکی پدیده‌ها بدل به وحدتی از متافیزیک که بحران تازه‌ای برای درک جدید از زبان شعر ایجاد می‌کند.


گردشی آگاهانه در زاویه‌ی دید ، طی طریق برای رسیدن به یک فاکتور استعلایی در رسیدن به علت غایی همزادکردن طلیعه‌ی تازه ی زبان در معرفت. مناسباتی که زمینه دیدار را فراهم می‌کند تا حذف غیاب صورت گیرد و “من سوم، آن حضور ناگهان” در زبان شاعر خلق شود و به تغییر واقعیت بپردازد .


” آبیِ ناگهان ” حادثه‌ای است که در فضای ذهنی ایجاد می‌شود به همان صورتی‌که در فضای سپید سطر ها سر در می‌آورد و خلق حادثه می‌کند .


                                                                              منصور خورشیدی